AIM Inclusive Play

Maidir le Spraoi Cuimsitheach AIM

 

Tá Spraoi Cuimsitheach AIM an tacaíocht is déanaí a cuireadh leis an tsraith Tacaíochtaí AIM.

Is sraith acmhainní é Spraoi Cuimsitheach AIM a thacaíonn le cleachtas cuimsitheach laistigh de shuíomhanna réamhscoile. Tacaíonn na hacmhainní seo, lena n-áirítear trealamh, bréagáin agus ábhair, le comhordú agus le scileanna fuaime, amhairc agus tadhaill a fhorbairt i measc na leanaí, agus go háirithe, i measc leanaí faoi mhíchumas.

Gheobhaidh na seomraí réamhscoile uile, a sholáthraíonn an Clár ECCE i níos mó ná 4,000 suíomh réamhscoile ar fud na tíre, na hacmhainní sin. Le Spraoi Cuimsitheach AIM tugtar an deis chun tacú le cur i bhfeidhm de gach leibhéal de AIM.

Ina theannta sin, le húsáid éifeachtach na n-acmhainní seo, féadtar tacaíocht a thabhairt do go leor gnéithe de Síolta agus Aistear. Ar an iomlán, le Spraoi Cuimsitheach AIM cuirtear teachtaireacht thábhachtach chun cinn - is gné ríthábhachtach d'óige é spraoi na leanaí, atá riachtanach don fhás agus don fhoghlaim araon agus is eilimint bhunúsach é de sholáthar réamhscoile d’ardchaighdeán.

Féadtar úsáidí forleathana a bhaint as na hacmhainní. Moltar do chleachtóirí réamhscoile dul i mbun leis na hacmhainní agus machnamh a dhéanamh ar an mbealach is fearr leis na hacmhainní seo a úsáid leis na leanaí ina suíomh féin.Ag Tacú le Cur i bhfeidhm de gach Leibhéal AIM

Picture

AIM leibhéal 1

Déanann Súgradh Cuimsitheach AIM iarrachtaí a rinneadh chun cultúr cuimsitheach (AIM leibhéal 1) a leabú laistigh de shuíomhanna réamhscoile a neartú níos mó. Téann na hacmhainní chun sochair na leanaí go léir, seachas díreach leanaí faoi mhíchumas. Spreagann siad súgradh comhoibritheach, chomh maith.

Picture

AIM Leibhéal 2

Tá i Súgradh Cuimsitheach AIM réimse d’fhaisnéis áisiúil do thuismitheoirí agus cleachtóirí (AIM Leibhéal 2), chomh maith, treoracha ina measc ar conas úsáid a bhaint as na hacmhainní agus an fhaisnéis faoi scileanna a fhorbraíonn na hacmhainní seo.

Picture

AIM Leibhéal 3

Lorgaíonn Súgradh Cuimsitheach AIM chun lucht saothair cáilithe agus muiníneach (AIM Leibhéal 3) a fhorbairt. Forbróidh treoir i gcruachóip agus ar líne acmhainní i measc cleachtóirí réamhscoile maidir leis an úsáid cheart agus éifeachtach a bhaint as na hacmhainní seo. Cuirfidh Speisialtóirí Luathbhlianta tacaíocht agus treoir bhreise ar fáil do na suíomhanna réamhscoile a bhfuil siad ag oibriú leo maidir leis na hacmhainní seo.

Picture

AIM Leibhéal 4

Cuirfidh Súgradh Cuimsitheach AIM feabhas ar chomhairle agus tacaíocht oideachas luathbhlianta (AIM Leibhéal 4) a sholáthraíonn Speisialtóirí Luathbhlianta. Beidh teacht ag Speisialtóirí Luathbhlianta ar na hacmhainní seo agus eile ar mhaithe le cuspóirí taispeána i rith cuairteanna meantóireachta a thugtar ar shuíomhanna réamhscoile.

Picture

AIM Leibhéal 5

Cuimsítear i Súgradh Cuimsitheach AIM trealamh speisialta, nár soláthraíodh i dtosach ach do shuíomhanna réamhscoile faoin scéim deontas do threalamh, fearais agus mionathruithe (AIM Leibhéal 5). Anois beidh teacht ag gach suíomh réamhscoile ar na hacmhainní seo.

Picture

AIM leibhéal 6

Áirítear le Súgradh Cuimsitheach AIM trealamh agus ábhair a mbaineann teiripeoirí gnáthúsáid astu nuair a sholáthraíonn siad idirghabháil theiripeach do leanaí faoi AIM leibhéal 6.