Siolta agus Aistear

In Éirinn tá dhá chreat luath-óige – Síolta agus Aistear. Cé go bhfuil siad cosúil i go leor bealaí, baineann Síolta le gach gné den chaighdeán sa luath-óige agus díríonn Aistear go sonrach ar an gcuraclam.

Sa Treoir Chleachtais tarraingítear an dá chreat le chéile ar bhealach praiticiúil agus cuirtear moltaí, smaointe agus samplaí ar fáil maidir leis an gcaoi a bhféadtar iad a úsáid chun curaclam a fhorbairt a chuidíonn le gach páiste taitneamh a bhaint as agus dul chun cinn a dhéanamh ina luathfhoghlaim agus forbairt.

Chun tacú le forbairt na dtimpeallachtaí ionchuimsitheacha, cuimsítear sa Treoir Chleachtais dhá uirlis fhéinmheasúnaithe do chleachtóirí / suíomhanna chun machnamh a dhéanamh ar na timpeallachtaí foghlama do leanaí ó bhreith go trí bliana d’aois agus do leanaí ó thrí bliana d’aois go sé bliana d’aois.