Siolta

Is éard atá i Síolta ná an creat cáilíochta do chúram agus oideachas luath-óige in Éirinn. Tá Síolta deartha chun ligean do shuíomhanna cúraim agus oideachais luath-óige a leibhéal féin um sholáthar cáilíochta a mheas agus cinneadh a dhéanamh maidir le cáilíocht na seirbhíse a sholáthraíonn siad. Déanann Síolta é seo trí ghnéithe cleachtais a n-éiríonn leo laistigh den suíomh a aithint, chomh maith le gnéithe a aithint a bhfuil gá le haird a thabhairt orthu agus feabhas a chur orthu. Ar an mbealach seo, feidhmíonn sé mar uirlis chun feabhsú leanúnach agus pleanáil leanúnach a chur chun cinn.
I 2017, forbraíodh eagrán nua de lámhleabhar úsáideora Síolta atá in ionad lámhleabhair úsáideora aonair a bhí ann roimhe seo agus tá sé is infheidhme i leith na suíomhanna luathbhlianta uile, lena n-áirítear:

  • Cúram Lae lánaimseartha agus páirtaimseartha
  • Seirbhísí Seisiúnacha
  • Ranganna Naíonán
  • Feighlíocht Leanaí

 

Tá na prionsabail, na caighdeáin agus na codanna atá sa lámhleabhar seo infheidhme i leith na suíomhanna luathbhlianta thuas agus tá siad le húsáid iontu.
Tá na caighdeáin seo a leanas an-tábhachtach maidir le tacú le cleachtas cuimsitheach:

Caighdeán 1: Cearta an Linbh 

Caighdeán 2: Timpeallachtaí

Caighdeán 3: Tuismitheoirí agus Teaghlaigh  

Caighdeán 5 Idirghníomhaíochtaí

Caighdeán 6: Spraoi 

Caighdeán 7: Curaclam  

Caighdeán 13: Aistrithe  

Caighdeán 14: Féiniúlacht agus Muintearas