Tráidire Ríomhaire Glúine

Soláthraíonn Tráidire Ríomhaire Glúine spás oibre aonair do leanaí atá ag oibriú ina n-aonar nó i mbun obair aonair mar chuid de ghrúpa. Tá sé an-oiriúnach nuair atá úsáid á baint as gainimh cinéiteach agus chun gníomhaíochtaí salacha eile a dhéanamh. Ligeann an Tráidire Ríomhaire Glúine do leanaí a saothair a iompar agus iad a thaispeáint. Oiriúnach do leanaí: 3+

An Phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Forbairt fhisiciúil: D'fhéadfadh úsáid an tráidire le bloicíní beaga tacú le forbairt scileanna mínluaileacha. Féadfaidh taiscéaladh gainimh nó súgradh salach eile raon eispéiris chéadfacha a spreagadh i measc leanaí.

Forbairt shóisialta agus mothúchánach: Féadfaidh an tráidire spás oibre aonair a thabhairt do leanaí, rud a spreagfaidh feasacht smachta agus chinnteoireachta - maidir le dul i ngleic leis an ábhar atá á úsáid acu.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • Smaoinigh ar an tráidire a úsáid mar thaca le leanbh aonair dul i ngleic le hábhar nó le píosa trealaimh atá oiriúnach dá f(h)orbairt nó le píosa trealaimh ar léirigh an leanbh suim ann, mar shampla, péint, gloop, taos súgartha, gaineamh, ábhair nádúrtha, rís, bloicíní beaga srl. Lig don leanbh an súgradh a stiúradh agus bí gníomhach maidir le cumarsáid a leathnú agus spreagadh i leith an eispéiris. Úsáid an t-eolas agus an tuiscint atá agat ar leanaí aonair chun eispéiris oscailte a chruthú chun leanbh ar leith a thacú le linn ghnáthchúrsa an lae.
  • Féadfaidh tú tráidirí a úsáid chun raon eispéiris chéadfacha dhifriúla a chruthú i measc leanaí trí gach tráidire a úsáid chun ábhar ar leith a thabhairt. Mar shampla, chun leanaí a spreagadh chun céadfaí difriúla a thriail, féadfaidh tú bianna éagsúla a bhfuil blas, boladh, uigeacht difriúil orthu a chur ar na tráidirí.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Tráidire Ríomhaire Glúine