Teach Grimm/Bogha Báistí Grimm

Is bréagán ilúsáide é Teach Grimm/Bogha Báistí Grimm ar féidir é a úsáid ar go leor bealaí agus in go leor gníomhaíochtaí difriúla cruthaitheacha, m.sh. spraoi samhlaíoch, rudaí a chur i gceann a chéile, tógáil, taiscéalaíocht, sórtáil srl. Tá sé déanta d’adhmad nádúrtha neamhvearnaiseáilte agus, mar sin, ní shleamhnaíonn bloicíní nuair a chuirtear i gceann a chéile iad. Beidh Teach Grimm nó Bogha Báistí Grimm i ngach pacáiste. Oiriúnach do leanaí: 3+

An Phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Forbairt shóisialta agus mhothúchánach: Féadtar an acmhainn seo a úsáid mar uirlis chun tacú le spraoi comhoibríoch idir leanaí.

Fhorbairt fhisiciúil: D'fhéadfaí scileanna mínluaileacha a fhorbairt trí na bloicíní a chur i gceann a chéile agus iad a shórtáil.

D'fheádfadh an acmhainn seo forbairt chognaíoch a spreagadh trí luathscileanna matamaitice agus taiscéalaíocht luathchoincheapa na matamaitice a thacú.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • Spreag an leanbh chun na bloicíní a thaiscéaladh ar a shlite féin. Breathnaigh ar na cineálacha difriúla bealaí a úsáideann na leanaí an acmhainn seo ag brath ar leibhéal na forbartha agus ar a suimeanna reatha agus déan machnamh ar conas is féidir an fhoghlaim seo a dhaingniú agus/nó a leathnú. Mar shampla, d’fhéadfadh go mbeadh suim ag leanbh an acmhainn a úsáid chun luathchoincheapa matamaitice a thaiscéaladh, cosúil le sórtáil de réir crutha nó de réir datha.
  • Féadfar spraoi comhoibríoch a spreagadh. Mar shampla, más oiriúnach é, d’fhéadfadh an duine fásta an moladh “An bhfuil aon rud ann ar féidir linn é a thógáil le chéile?” a dhéanamh.
  • Is féidir spraoi samhlaíoch a spreagadh trí rudaí an domhain bhig a thabhairt isteach.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Teach Grimm/Bogha Báistí Grimm