Ribíní Rince

Tá sa phaca Ribíní Rince (6 phaca) 6 strapa láidre fhite níolóin láimhe, a bhfuil snáitheanna 1 méadar ar fad de ribín dathannacha ar gach ceann. Cuireann iad seo deiseanna ar fáil le haghaidh ceoil, gluaiseachta agus súgradh fisiciúil. Oiriúnach do dhaoine aois: 18 mí + (mar gheall ar bhaol tachta)

 

Ná bain úsáid astu gan maoirseacht duine fhásta.

An phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


D’fhéadfadh na ribíní rince go leor deiseanna a chur ar fáil do leanaí chun tabhairt faoi shúgradh agus fiosrú a thacaíonn le forbairt fhisiciúil ar nós scileanna oll-luaile, feasacht ar spásúlacht agus scileanna mínluaile.

Féadtar tacú le forbairt shóisialta agus mhothúchánach de réir mar a théann na leanaí i ngleic leis na ribíní ar bhealach a spreagann feasacht ar an gcorp, léiriú aonair agus cumarsáid.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • Ba cheart do chleachtóirí breithniú a dhéanamh, ar an gcéad dul síos, ar conas is féidir an acmhainn seo a úsáid chun tacú le leanaí ar a leibhéil reatha agus síneadh beag a chur lena bhfoghlaim más cuí agus nuair is cuí.
  • Féadfaidh an cleachtóir úsáid a bhaint as saghsanna éagsúla de cheol agus gluaiseachtaí chun na leanaí a spreagadh gluaiseacht ar bhealach a thaitníonn leo, ag freagairt d’athruithe a thagann ar an gceol, mar shampla, tempo agus luas.
  • Féadfaidh leanaí ar mian leo grúpa beag a stiúradh trí ghluaiseachtaí molta a sholáthar trí úsáid a bhaint as na ribíní.
  • Is tábhachtach a thabhairt faoi deara, má tá leanbh agat a bhfuil luaineacht theoranta aige/aici, cuir úsáid na ribíní in oiriúint dó/di, le do thoil, go mbeidh sé oiriúnach dá riachtanais aonair. Mar shampla, bíodh na leanaí go léir ag suí ar an urlár agus bíodh siad ag leanúint an cheoil le buille réidh.
Dancing-RibbonsEDIT

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta do na Ribíní Rince