Puití Teiripe

Tá leibhéil éagsúla friotaíochta ag puití teiripe atá bunaithe ar dhath Buí=Bog, Dearg=Bog/Meánach. Ní thagann athrú ar chomhsheasmhacht an phuití trí úsáid fhada a bhaint as, níl boladh air agus níl sé tocsaineach. Tá 57g i ngach pota. Oiriúnach do dhaoine aois: 3+

Cinntigh, le do thoil, go bhfuil an coimeádán séalaithe go teann i ndiaidh úsáid a bhaint as chun comhsheasmhacht an phuití a choimeád. Ní bréagán é, ná bain úsáid as gan maoirseacht duine fhásta. Beidh tobán amháin de Phuití Teiripe i ngach paca.

An phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Deiseanna d’eispéiris chéadfacha..

Forbairt fhisiciúil ar nós scileanna mínluaile agus láidreacht láimhe a fhorbairt.

Forbairt shóisialta agus mhothúchánach: Féadfaidh an puití gníomhú mar bhréagán méire do leanaí aonair agus deiseanna a chur ar fáil do leanaí chun féinsuaimhniú a dhéanamh.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • Smaoinigh ar rudaí beaga a chur laistigh den phuití, déan é a rolladh ina liathróid agus spreag leanbh buille faoi thuairim a thabhairt ar cad a d’fhéadfadh bheith taobh istigh agus é a tharraingt dá chéile le feiceáil cad atá ann. B’fhéidir gur mian leis an leanbh ansin rud a thaitníonn leo a roghnú le cur ann. Bí ar an airdeall ar dheiseanna chun súgradh comhoibritheach a spreagadh mar gheall gur féidir le leanaí tabhairt faoi fhiosrú le chéile.
  • Féadfaidh leanbh aonair tairbhe a bhaint as an bpuití a dhéanamh réidh, gníomh a chuireann matáin éagsúla láimhe i ngníomh agus a sholáthraíonn eispéireas céadfach. Féadfaidh leanaí ansin a roghnú conas a úsáideann siad an puití ina dhiaidh sin.
  • Úsáid an puití chun deis a sholáthar chun tabhairt faoi shúgradh neamhiata mar gheall go dtacaítear le leanaí chun an puití a láimhsiú pé bealach is mian leo.

Bí ar an airdeall nach mbainfidh gach leanbh taitneamh as an bpuití a úsáid agus cuir roghanna eile ar fáil.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Phuití Teiripe