Popaire Bogadaí

Ionstraim ar leith is ea an Popaire Bogadaí do shúgradh, agus cuireann sé réimse deiseanna ar fáil le haghaidh súgradh neamhiata fad a bhaineann leanaí sult as suí, dul ar a nglúine, luascadh, casadh, seasamh nó a gcothromaíocht a choimeád air. Beireann agus scaoileann an sú ó na popairí greim fad a bhogann leanaí, agus cruthaíonn seo mothú popála. Oiriúnach do dhaoine aois: 2-10 mbliana. Teorainn mheáchain: 100lb

An phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Féadfaidh an acmhainn seo tacú leforbairt fhisiciúil ar nós scileanna oll-luaile. Tacaíonn sé le neart láir, cobhsaíocht, neart coise, cothromaíocht agus comhordú a fhorbairt.

Tacaíonn sé le forbairt shóisialta agus mhothúchánach mar gheall go bhfeadfadh na leanaí tabhairt faoi shúgradh lena chéile nuair a úsáideann siad an Popaire Bogadaí. B’fhéidir go ndéanfaidh an Popaire Bogadaí leanaí a shuaimhniú a bhfuil deacrachtaí acu a gcoirp a rialú.

Cuireann an Popaire Bogadaí eispéiris chéadfacha ar fáil trí thadhall, fuaim, ó amharc etc. Féadfaidh an iomaí éifeacht fuaime atá ag an bPopaire Bogadaí a bheith cabhrach i gcás leanaí áirithe.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • B’fhéidir go dtacóidh an cleachtóir leis na leanaí chun dul i ngleic leis an bPopaire Bogadaí agus é a fhiosrú ar bhealach neamhiata. Is féidir seo a dhéanamh trí thadhall, dul ar ghlúine, luascadh, seasamh, casadh nó ar bhealaí eile a dtagann na leanaí orthu.
  • Féadfaidh leanaí aonair tairbhe a bhaint as úsáid a bhaint as nó as tacaíocht a fháil chun úsáid a bhaint as an bPopaire Bogadaí ar bhealach ar leith, mar shampla, chun tacú le himeascadh céadfach nó é a úsáid ar bhealach a chuireann na céadfaí éisteachta chun cinn.
  • Bí airdeallach ar leanaí a d’fhéadfadh bheith íogair do mhothú gan choinne agus ullmhaigh na leanaí sula dtiteann na frithghníomh popála amach.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Teeter Popper