Pionsúirín Ollmhór

Tá deiseanna ann do leanaí a scileanna mínluaileacha a fhorbairt nó iad a úsáid ar bhealach oscailte le linn le linn ghnáthchúrsa an lae mar gheall ar dhearadh gambach an phionsúirín seo. Beidh dhá phionsúirín i ngach pacáiste, d’fhéadfadh dathanna a bheith éagsúil. Oiriúnach do leanaí: 3+

An Phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Forbairt fhisiciúil, is féidir leis an bpionsúirín seo tacú le sárscileanna luaileacha. Cabhraíonn loig eirgeanamacha atá ina gcuid den dearadh gambach le lámha beaga an phionsúirín a choinneáil ag an áit cheart agus tacaíonn siad le forbairt ghreim phionsúire na corrmhéire.

D'fhéadfadh an pionsúirín cabhrú le gnéithe forbartha forbartha cognaíchear féidir le leanaí tabhairt faoi shúgradh taiscéalaíoch i réimsí ar nós na heolaíochta agus na hinnealtóireachta, ag úsáid an phionsúirín mar phrapa.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • Bain úsáid as do shaineolas chun cinneadh a dhéanamh ar conas an úsáid is fearr a bhaint as an bpionsúirín – cathain a bheadh sé oiriúnach go mbainfeadh leanbh úsáid as ar bhealach oscailte agus an bhfuil deiseanna ann do leanaí aonair é a úsáid ar bhealach ar leith?
  • D’fhéadfaí rudaí beaga a chur sa ghaineamh agus an pionsúirín a úsáid chun iad a bhaint as.
  • Féadfaidh leanbh a bhfuil suim aige/aici rudaí a aistriú an pionsúirín a úsáid chun rudaí a aistriú idir coimeádáin nó spásanna.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta do na Pionsúiríní Ollmhóra