Orláistí Gainimh Móra agus Beaga

Is acmhainn iontach iad na horláistí gainimh chun léiriú físiúil a dhéanamh ar am agus ar conas seicheamh imeachtaí a mheas i measc leanaí. Is féidir iad a úsáid chun tacú le hathruithe agus le réiteach fadhbanna laistigh de ghnáthchúrsa an lae. Oiriúnach do Leanaí: 3+ (Mar gheall go bhfuil páirteanna beaga ann, d’fhéadfadh seo í guais thachtach a chruthú)

 

Gabhann caipíní deiridh múnlaithe daite comhoiriúnacha agus colbhaí trédhearcacha tiubha le horláistí gainimh móra. Méid: 160mm x 70mm. 1, 3 nó 5 nóiméad (ceann amháin a sholáthraítear).

 

Tá orláistí gainimh beaga mar chuid de shraith agus tá siad dathchódaithe chun tréimhsí ama éagsúla a léiriú (Dearg-30 soicind, Uaine-1 nóiméad, Buí-3 nóiméad, Gorm-5 nóiméad agus Oráiste-10 nóiméad). Méid: 100mm x 25mm.

An Phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Forbairt shóisialta agus mhothúchánach mar shampla, cuidiú le leanaí a gcuid ama féin a thuiscint agus a bhainistiú, tacú le leanaí réiteach a fháil ar fhadhbanna le comhghleacaithe, mar uirlis chun tacú le féinrialachán nó chun tacú le meon neamhspleáchais laistigh de ghnáthchúrsa an lae.

Forbairt teanga, litearthachta agus cumarsáide mar shampla, féadfaidh leanaí na horláistí a úsáid chun a mianta a chur in iúl do dhaoine fásta nó do leanaí eile.

Féadfaidh orláistí gainimh cabhrú le forbairt chognaíoch mar go bhféadfadh leanaí tabhairt faoi choincheapa matamaiticiúla a iniúchadh, mar shampla, siméadracht, cruth agus coincheapa luathchéimseata eile.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • Is féidir orláiste ama a úsáid chun tacú le leanbh aonair le linn ghnáthchúrsa an lae a mbeadh léiriú físiúil ag teastáil uaidh le linn aistrithe nó idir gníomhaíochtaí. Nóiméad (nó níos mó más cuí) roimh ghlanadh suas, d’fhéadfaí spreagadh a thabhairt don leanbh an t-orláiste gainimh a úsáid.
  • D’fhéadfadh leanbh a bhfuil caitheamh aimsire, fócas nó dúshlán ar leith aige laistigh de ghnáthchúrsa an lae tairbhe a bhaint as an léiriú físiúil ama agus d’fhéadfaí strus nó imní an linbh a laghdú.
  • Is féidir le horláistí gainimh a bheith ina n-uirlisí úsáideacha chun tacú le leanaí fadhbanna a réiteach. D’fhéadfadh comhrá le grúpa beag leanaí faoi orláistí gainimh agus conas a d’fhéadfaí iad a úsáid a bheith ina bhealach chun blaiseadh den acmhainn a thabhairt dóibh. Má eascraíonn coinbhleacht faoi shealaíocht, d’fhéadfadh an duine fásta a mholadh conas a d’fhéadfadh an t-orláiste a bheith cabhrach.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta do na hOrláistí Gainimh Beaga agus Móra