Orláiste Bolgóideach Céadfach

Tá bolgáin ildaite san orláiste leachtach céadfach seo a thiteann agus a phreabann go dtí an bonn. Tá ola agus uisce ildaite iontu. Tuairim is 7cm x 4.5cm. Beidh Orláiste Bolgóideach Céadfach amháin i ngach pacáiste. D’fhéadfadh na dathanna a bheith éagsúil. Oiriúnach do leanaí: 3+

An Phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Is féidir an t-orláiste bolgóideach céadfach a úsáid chun eispéireas céadfach a chruthú do leanaí.

D’fhéadfaí tacú le scileanna cumarsáide má bhaineann leanbh úsáid as orláiste bolgóideach chun a riachtanais agus a mianta a chur in iúl i dtéarmaí ama.

D’fhéadfaí tacú le forbairt shóisialta agus mhothúchánach mar go dtacaíonn an t-orláiste bolgóideach leis na leanaí chun athruithe laistigh de ghnáthchúrsa an lae a aithint agus a bhainistiú agus tuilleadh muiníne a thabhairt dóibh.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • Is féidir an t-orláiste a úsáid chun tacú le leanbh aonair a mbeadh léiriú físiúil ag teastáil uaidh le linn athruithe idir gníomhaíochtaí le linn ghnáthchúrsa an lae.
  • D’fhéadfadh leanbh a bhfuil caitheamh aimsire, fócas nó dúshlán ar leith aige laistigh de ghnáthchúrsa an lae tairbhe a bhaint as an léiriú físiúil ama agus d’fhéadfadh gluaiseacht leachtach an orláiste strus nó imní a laghdú.
  • Is féidir le leanaí aonair úsáid a bhaint as an orláiste bolgóideach mar áis amhairc chun cabhrú le haird a chothabháil, fócas agus mar eispéireas céadfach ann féin.
  • Smaoinigh ar ábhair eile is féidir a úsáid chun nithe céadfacha den chineál céanna a dhéanamh, mar shampla, buidéil uisce ina bhfuil gealra, ola agus grianghraif.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Orláiste Bolgóide Céadfaí