Movin’ Sit Junior/Disc ‘o’ Sit

Is cúisíní líonta le haer iad an Movin’ Sit Junior agus an Disc ‘o’ Sit. Nuair a shuitear orthu, cruthaítear ‘guagadh’. Tá dhá dhromchla ann ar féidir suí orthu, ar dhromchla réidh ar thaobh amháin agus loigíní ciorclacha ar an taobh eile le haghaidh ionchur breise céadfach. Oiriúnach do leanaí: 3+

 

Tabhair ar aird, le do thoil: Níor chóir iad seo a úsáid ach ar feadh suas le 30 nóiméad ag an am le sosanna eatarthu. NÍL siad oiriúnach d’úsáid lánaimseartha. Is féidir a bheith cromtha ar chúisín agus ní mór a thaispeáint do leanaí conas suí agus ba chóir spreagadh a thabhairt dóibh suí suas díreach nuair is cuí. Meáchan uasta molta: 45kg nó 100 punt. Beidh Movin’ Sit Junior nó Disc ‘o’ Sit i ngach paca.

An Phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Movin Sit Junior Gorm: Nuair a úsáidtear é agus duine ina shuí, cinntíonn an cruth dinge go huathoibríoch go mbíonn an t-úsáideoir ina shuí mar is ceart tríd an bpeilbheas a bhrú chun tosaigh. Is é an príomhchuspóir atá aige staidiúir, ionchur céadfach, cuidiú leis an bhfonn féinghabhálach (tuiscint ar chorpfheasacht) agus gluaiseacht a chruthú.

Tá an Disc ‘o’ Sit Dearg cabhrach maidir le staidiúir, ionchur céadfach agus gluaiseacht. Tá sé oiriúnach chomh maith maidir le cleachtaí cothroim agus gluaiseachta a thacaíonn le comhordú níos fearr agus a fheabhsaíonn frithluailí agus cobhsaíocht.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • Is féidir an acmhainn seo a úsáid chun tacú le leanbh aonair suí agus dul i ngleic lena gcomhghleacaithe i rith na gcodanna ábhartha de ghnáthchúrsa an lae, mar shampla, am leis an ngrúpa beag, beannachtaí, am scéalaíochta srl. Tá dearadh an chúisín cabhrach chun útamáil a laghdú agus is féidir leis cabhrú le leanaí a bheith gníomhach agus iad ina suí.
  • Ag brath ar riachtanais linbh ar leith, is féidir an cúisín a úsáid chun tacú leo a gcothrom a choinneáil.

Na cúisíní a shocrú suas

  1. Bain amach an dallán le spúnóg bheag.
  2. Séid isteach ann le do bhéal nó úsáid pumpa, más gá. Cuir an méid aeir ann agus atá compordach. Má chuirtear iomarca aeir ann cruthaítear bolg agus ní bheifear in ann é a úsáid go héifeachtach.
  3. Clúdaigh an oscailt le do mhéar.
  4. Bain do mhéar den oscailt agus cuir isteach an pluga go tapa.
  5. Socraigh an cúisín go dtí an leibhéal is compordaí agus is cobhsaí.
  6. Cuir an cúisín ar an gcathaoir, suas nó anuas nó ar an urlár.
  7. Chun an t-aer a scaoileadh as an gcúisín, bain amach an dallán plaisteach.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Disco Sit agus Movin Sit.