Liathróid Thadhlach

Liathróid bheag uigeach is ea an liathróid thadhlach, ar féidir le leanaí é a fhiosrú, a scrúdú, súgradh léi, a fháisceadh agus a rolladh. Oiriúnach do dhaoine aois: 12 mhí +

 

Cinntigh, le do thoil, go ndíbrítear aon uisce agus go bhfuil an liathróid go hiomlán tirim sula stóráiltear í. Beidh Liathróid Thadhlach amháin i ngach paca.

An phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Féadtar tacú le réimse limistéar d’ fhorbairt fhisiciúil tríd an liathróid seo a úsáid, scileanna mínluaile agus oll-luaile araon ina measc.

Spreagann gnéithe céadfacha na liathróide seo deiseanna d’ fhorbairt chéadfach..

Féadtar tacú le forbairt shóisialta agus mhothúchánach mar gheall gur féidir leis an liathróid gníomhú mar bhréagán suaimhnithe nó méire do leanaí aonair agus is féidir é a úsáid le haghaidh súgradh comhoibritheach le piaraí nó daoine fásta.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

Ba cheart do chleachtóirí breithniú a dhéanamh, ar an gcéad dul síos, ar conas is féidir an acmhainn seo a úsáid chun tacú le leanaí ar a leibhéil reatha agus síneadh beag a chur lena bhfoghlaim más cuí agus nuair is cuí.

  • D’fhéadfaí an liathróid a úsáid i ngrúpa beag, chun idirghníomhú sóisialta a spreagadh fad a dhéanann leanaí an liathróid a rolladh nó a sheachadadh dá chéile ar bhealach a thaitníonn leo.
  • Féadfaidh an cleachtóir leanaí a spreagadh chun an liathróid a fhiosrú ar a mbealach féin agus leanúint a ndéanann siad.
  • D’fhéadfaí an liathróid a úsáid sa limistéar gainimh agus uisce chun na patrúin agus frithghníomhartha a chruthaíonn sí a fhiosrú.
  • B’fhéidir go dtaitneodh sé le leanbh aonair an liathróid a úsáid mar bhréagán méire.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Liathróid Thadhall