Liathróid Chéadfach ‘See-Me’

Tá an liathróid chéadfach seo oiriúnach do lámha beaga agus cuireann sé raon deiseanna spraoi agus foghlama ar fáil. Tá na spící daingean go leor le húsáid le haghaidh brú domhain agus suathaireachta, ach bog go leor chun taiscéalaíocht a spreagadh. Méid: 16.5cm. Beidh Liathróid Chéadfach i ngach pacáiste. Oiriúnach do leanaí: 6 mhí+

An Phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


D’fhéadfaí tacú le forbairt fhisiceach cosúil le scileanna oll-luaileacha mar is féidir leis an leanbh rogha a dhéanamh an liathróid a rolladh, a chaitheamh nó a chiceáil.

Cuireann uigeacht chnapánach na liathróide agus na bealaí éagsúla is féidir é a iniúchadh eispéireas céadfach ar fáil do leanaí.

D’fhéadfaí tacú le forbairt shóisialta agus mhothúchánach leanaí mar go bhféadfadh páistí dul i mbun súgradh comhoibrithe nó grúpa leis an liathróid.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • Tabhair spreagadh don leanbh iniúchadh a dhéanamh ar an liathróid ar bhealach oscailte agus déan aithris ar an leanbh, ag úsáid teanga chun cur síos a dhéanamh ar an méid a bheadh ag tarlú.
  • D’fhéadfadh an cleachtóir tacú leis an leanbh aonair cluiche rollta a imirt a chabhraíonn le tacaíocht agus smacht staidiúire nó le cosa a úsáid chun an liathróid a phasáil lena chéile.
  • Is féidir an liathróid a úsáid chun feasacht chéadfach a fhorbairt le haghaidh leanaí aonair nuair is cuí tríd an liathróid a rolladh ar lámha, cosa nó droim an linbh, le haird ar leith ar a chomharthaíocht choirp maidir lena rogha.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Liathróid Chéadfach ‘Féach Orm’