Hey, Children on the Autism Spectrum Play Too!

Caitear súil phraiticiúil in Hey, Children on the Autism Spectrum Play Too! ar an uathachas agus conas is fearr tacú le leanaí trí úsáid a bhaint as cur chuige duinelárnach. Is minic go súgraíonn leanaí sa speictream uathachais ar bhealach éagsúil ó leanaí eile agus tacaíonn an leabhar seo leis an léitheoir chun smaoineamh faoi conas a spreagann an súgradh a chuirtear ar fáil rannpháirtíocht agus cuimsiú.

An phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Féadfaidh Hey, Children on the Autism Spectrum Play Too! tacú le cleachtóirí réimse deiseanna oiriúnacha súgartha a phleanáil agus a sholáthar chun tacú le foghlaim agus forbairt leanaí i measc réimse limistéar.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • Mar gheall go gcuirtear na leabhair seo ar fáil mar acmhainn do chleachtóirí, b’fhéidir gurb áisiúil roinnt ama a chaitheamh le hathbhreithniú a dhéanamh orthu ar bhonn aonair agus mar chuid d’fhoireann chun na gníomhaíochtaí is oiriúnaí a phlé agus a phleanáil do na leanaí a bhfuil tú ag oibriú leo.
  • Hey, Children on the Autism Spectrum Play Too!: B’fhéidir go mbeidh an leabhar seo an-áisiúil do dhaoine fásta a oibríonn le nó nach bhfuil ag oibriú le leanaí ar an speictream uathachais ach le tamall. Tá de chuspóir aige an léitheoir a spreagadh chun smaoineamh níos cúramaí faoi dhifríochtaí sa súgradh do roinnt leanaí agus conas is féidir leo deiseanna a chur ar fáil chun tacú le cuimsiú do gach leanbh.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Hey, Bíonn Leanaí ar Speictream an Uathachais ag Spraoi chomh maith! !