Squigz

Bréagán súite a chuirtear le chéile is ea Squigz atá déanta de rubar sileacóin. Bíonn siad ar fáil I gcruthanna éagsúla a sholáthraíonn réimse deiseanna do shúgradh neamhiata agus cruthaitheach. Ceanglaíonn siad lena chéile agus le haon dromchla soladach neamhphóiriúil agus is féidir iad a lúbadh, a fháisceadh agus a ghreamú. Teastaíonn roinnt nirt chun iad a bhaint dá chéile agus cruthaíonn seo fuaim ‘pop’. Oiriúnach do dhaoine aois: 4+

An phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Féadtar tacú le forbairt fhisiciúil ar nós scileanna mínluaile nuair a théann leanaí i ngleic leis an acmhainn seo.

Tacaítear le forbairt shóisialta agus mhothúchánach mar gheall gur féidir le leanaí rudaí a fhiosrú, a chruthú agus fadhbanna a réiteach le chéile nuair a bhíonn siad gafa.

Féadfaidh Squigz tacú le forbairt chognaíoch mar gheall gur féidir le leanaí idirghníomhú leo ar bhealaí ar spéis leo a d’fhéadfadh díriú ar ghnéithe eolaíochta, matamaiticiúla nó innealtóireachta.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • Ba cheart leanaí a spreagadh an Squigz a fhiosrú ar bhealach neamhiata agus féadfaidh an cleachtóir an súgradh a shíneadh agus leanúint a ndéanann an leanbh.
  • Féadtar tacú le súgradh grúpa má spreagtar roinnt leanaí chun rud éigin a chruthú le chéile.
  • Féadtar an Squigz a úsáid le leanaí ar leith ar bhealach pleanáilte chun tacú le forbairt nó neartú scileanna mínluaile nó le comhtháthú luaile amhairc.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Squigz