Gaineamh Cinéiteach

Is gaineamh atá i ngaineamh cinéiteach a mhúnlaítear agus a dhealbhaítear agus tá sé oiriúnach do spraoi oscailte. Tá sé oiriúnach chun rudaí a thógáil agus chun cruthanna a dhéanamh, rud a chruthóidh eispéireas céadfach do leanaí. Tá 1kg sa bhosca. Oiriúnach do leanaí: 3+

An Phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Tá tairbhe faoi leith le baint as gaineamh cinéiteach maidir le forbairt fhisiciúil, ar nós scileanna mínluaileacha a thacú.

Féadfar Forbairt shóisialta agus mothúchánach a thacú tríd an ngaineamh cinéiteach a úsáid mar gheall go mbíonn sé suaimhneach agus sochma i measc roinnt leanaí é a úsáid.

Cruthaíonn gaineamh cinéiteach raon eispéiris chéadfacha do leanaí.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

Ba cheart do chleachtóirí machnamh a dhéanamh ar dtús ar conas an acmhainn seo a úsáid chun tacaíocht a thabhairt do leanaí ar a leibhéil éagsúla agus a a bhfoghlaim a fhairsingiú de réir a chéile, de réir mar is iomchuí.

  • Féadfaidh cleachtóirí leanaí a spreagadh chun an gaineamh a thaiscéaladh ar bhealach oscailte agus tacú lena bhforbairt teanga agus cumarsáide trí threoir na leanaí a leanúint maidir le conas a chuireann siad a n-eispéireas in iúl.
  • D’fhéadfadh leanaí aonair tairbhe a bhaint as an ngaineamh a úsáid ar bhealach faoi leith. Mar shampla, lorg a dhéanamh sa ghaineamh nó rudaí a chur ann agus iad a aimsiú ón ngaineamh chun scileanna mínluaileacha a fhorbairt.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Ghaineamh Cinéiteach