All Kinds of People/All Kinds of Feelings

Leabhar atá in All Kinds of People ina léirítear go bhfuil daoine éagsúil ó thaobh cruthanna agus méideanna agus go bhfuil ábhair spéise agus caitheamh aimsire éagsúil acu. Déanann sé ceiliúradh ar an difríocht ar bhealach dearfach, spraíúil agus pointe maith tosaigh é le haghaidh plé.

Leabhar atá in All Kinds of Feelings a sholáthraíonn pointe tosaigh chun machnamh agus fiosrú a dhéanamh ar mhothúcháin. Tugtar ann samplaí ar conas is féidir agus cén fáth a thaispeánann daoine a mothúcháin.

Beidh i ngach paca All Kinds of People nó All Kinds of Feelings.

An phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Forbairt shóisialta agus mhothúchánach: Is féidir leis an dá acmhainn seo, má úsáidtear i gceart iad, tacú le leanaí chun éirí níos féineolaí, braistint aitheantais a chruthú agus cur amach a bheith acu ar an éagsúlacht arb ann di laistigh dá gcomhthéacsanna aonair.

Forbairt teanga, litearthachta agus cumarsáide: Féadfaidh na hacmhainní seo tacú le leanaí straitéisí a fhorbairt chun a mothúcháin a chur in iúl.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • Ag deireadh an leabhair All Kinds of People, tá scáthán ann inar féidir le leanaí súil a chaitheamh ar a n-íomhá féin, chomh maith le leathanach do leanaí ar ar féidir leo a saintréithe féin uathúla a chur i dtaifead. Breithniú a dhéanamh ar an ngníomhaíocht seo a chur in oiriúint mar ghníomhaíocht bheag ghrúpa a úsáidfear ar bhealach ar leith don ghrúpa leanaí atá agat.
  • Breithniú a dhéanamh ar úsáid a bhaint as an leabhar All Kinds of Feelings mar phointe tosaigh le haghaidh plé le duine aonair nó le grúpa leanaí faoi shaghsanna éagsúla mothúchán agus conas a chuirimid sinn féin in iúl. Breithniú a dhéanamh ar ghníomhaíocht neamhiata ina gcruthaíonn leanaí an méid a cheapann siad a chuireann a rogha mothúcháin in iúl. Plé a dhéanamh ar dhifríochtaí agus cosúlachtaí agus conas a d’fhéadfaimis rudaí cosúla a bhrath ach b’fhéidir go bhfeictear dúinn go bhfuil cuma dhifriúil air.
  • Breithniú a dhéanamh ar leabhar a dhéanamh a dhéanann ionadaíocht do na leanaí féin i do ghrúpa.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Gach Cineál Duine agus Gach Cineál Mothúchán