Fearas Suathaireachta

Tá an fearas suathaireachta deartha chun na céadfaí a spreagadh agus tá sé comhdhéanta de rollaí agus scuaba boga, déanta d’adhmad nádúrtha agus is féidir é a úsáid do thaiscéalaíocht chéadfach i measc leanaí faoi chúram duine fhásta. Oiriúnach do leanaí: 3+

 

Cinntigh, le do thoil, go ndéantar na hearraí a sheiceáil go rialta le haghaidh páirteanna scaoilte agus bristeacha agus iad sin a dhiúscairt go cuí. Ní bréagán atá ann, ná húsáid ach amháin faoi chúram duine fhásta.

An Phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Tugann an trealamh suathaireachta deis do leanaí gabháil de thaiscéalaíocht chéadfach cosúil le lámh a leagan ar rud.

D’fhéadfaí tacú le forbairt shóisialta agus mhothúchánach i gcás leanaí a bhíonn ar a suaimhneas nuair a bhaineann siad úsáid as an trealamh suathaireachta, rud atá dearfach dá bhfolláine.

D’fhéadfaí tacú le forbairt fhisiceach cosúil le feasacht cholainne agus forbairt scileanna oll-luaileacha tríd an bhfearas seo a úsáid.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

Ar dtús, ba cheart do chleachtóirí breithniú a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir an acmhainn seo a úsáid chun tacú le leanaí ar a leibhéal reatha agus cur go deas réidh lena gcuid foghlama mar is cuí agus nuair is cuí.

  • Ba chóir do chleachtóirí a chinntiú i gcónaí go bhfuil cead follasach an linbh acu sula dtugtar an fearas dóibh nó sula nglacann an leanbh leis an bhfearas.
  • Féadfaidh an cleachtóir aithris a dhéanamh ar an leanbh maidir leis an gcaoi a n-úsáideann siad an fearas suathaireachta. Mar shampla, léiríonn an leanbh an dóigh ar mhaith leis nó léi na hábhair seo a úsáid. B’fhéidir gur mhaith le leanaí an fearas suathaireachta a úsáid ar a chéile.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Fhearas Suathaireachta