Fean Soilse Tráchta

Úsáidtear Feananna Soilse Tráchta go príomha mar uirlis cumarsáide, mar áis amhairc chun tacú le leanaí cumarsáid a dhéanamh go díreach agus ó amharc le daoine fásta, anuas ar a bpiaraí. Oiriúnach do dhaoine aois: 3+

An phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Tacaíonn an fean le teanga, litearthacht agus cumarsáid a fhorbairt mar gheall go bhféadfadh sé tacú le leanaí chun a mothúcháin agus dearcthaí a chur in iúl.

Is féidir barr feabhais a chur ar fhorbairt shóisialta agus mhothúchánach trí úsáid éifeachtach a bhaint as an bhfean mar gheall gur féidir tacú le leanaí mar rannpháirtithe gníomhacha agus go bhfuil uirlis acu a chabhraíonn leo chun iad féin a chur in iúl do phiaraí agus daoine fásta.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

Ba cheart do chleachtóirí breithniú a dhéanamh, ar an gcéad dul síos, ar conas is féidir an acmhainn seo a úsáid chun tacú le leanaí ar a leibhéil reatha agus síneadh beag a chur lena bhfoghlaim más cuí agus nuair is cuí.

  • Féadtar tacú le leanbh aonair chun tuiscint a fháil ar agus úsáid a bhaint as an bhfean soilse tráchta mar uirlis cumarsáide i rith an ghnáthaimh laethúil. Is féidir dathanna agus an méid a léiríonn siad a ghlacadh agus a shaincheapadh bunaithe ar riachtanais aonair. Mar shampla, féadfaidh Glas a thabhairt le fios go bhfuil an leanbh ag brath go dearfach, ‘tá mé sásta’, ‘taitníonn seo liom’, ‘ní theastaíonn aon chabhair uaim’, d’fhéadfadh Oráiste a thabhairt le fios ‘teastaíonn roinnt cabhrach liom’, ‘nílim cinnte’ agus d’fhéadfadh Dearg a thabhairt le fios ‘tá mé brónach’, ‘cabhraigh liom, le do thoil’ nó ‘ní thaitníonn seo liom’.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Fhean Solas Tráchta