Fean ‘Mo Lá’ Luathbhlianta AIM

Áis amhairc is ea Fean ‘Mo Lá’ Luathbhlianta AIM chun tacú le cumarsáid agus é a spreagadh. Léirítear ar an bhfean seo na príomhghnéithe féideartha de ghnáthamh laethúil sa suíomh réamhscoile agus féadfaidh siad tacú leis an tuiscint a bhíonn ag leanaí ar an méid a tharlóidh ina dhiaidh seo. Is tábhachtach nach n-úsáidtear áiseanna amhairc chun teacht in ionad teanga, ach go n-úsáidtear iad i dteannta na teanga chun lámh chúnta a thabhairt d’fhorbairt teanga agus cumarsáid. Oiiúnach do dhaoine aois: 4+

An phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Forbairt teanga, litearthachta agus cumarsáide: Féadfaidh an fean tacú le leanaí chun cumarsáid a dhéanamh le leanaí agus daoine fásta eile, agus úsáid á baint as an bhfean mar áis amhairc chun neartú daingean a sholáthar.

Forbairt shóisialta agus mhothúchánach: Féadtar tacú le leanbh aonair a bhrath go bhfuil smacht acu ar a ngnáthamh laethúil trí úsáid a bhaint as an bhfean chun tuiscint a fháil ar agus coinne a bheith leis an gcéad rud eile a bheidh ag tarlú chun a riachtanais a roghanna a chur in iúl do leanaí agus daoine fásta eile.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • Féadfaidh an cleachtóir a n-eolas ar leanbh aonair a úsáid a d’fhéadfadh tairbhe a bhaint as áis amhairc chun tuiscint a fháil ar shraith imeachtaí an ghnáthaimh laethúil laistigh de shuíomh na réamhscoile.
  • Féadfaidh an cleachtóir tacú le leanbh aonair chun úsáid a bhaint as an bhfean mar uirlis chumarsáide chun roghanna a dhéanamh i rith an ghnáthaimh laethúil agus chun tacú leis an leanbh chun na riachtanais agus na roghanna seo a chur in iúl do dhaoine fásta agus do leanaí eile.
  • Breithniú a dhéanamh ar fhean níos pearsantaithe a dhéanamh trí úsáid a bhaint as grianghraif den leanbh a thugann faoi ghníomhaíochtaí i gcaitheamh an lae.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta do ‘M’Fhean Laethúil’ AIM Luathbhlianta