Cúrliathróid Bhog Inchloiste

Tá an Chúrliathróidh Bhog líonta le holann aicrileach, a chinntíonn go bhfuil sí bog agus solúbtha. Tá an liathróid seo 13cm ar trastomhas agus tá gléasanna gliogarnaí agus fuaime inti. Beidh Cúrliathróid Bhog Inchloiste amháin i ngach paca. Oiriúnach do dhaoine aois: 12 mhí +

An phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Forbairt fhisiciúil ar nós scileanna oll-luaile agus feasachta ar spásúlacht.

An deis d’eispéiris chéadfacha.

Forbairt teanga, litearthachta agus cumarsáide ar nós éisteacht agus dearcthaí a chur in iúl ó bhéal agus ar bhealach neamhbhriathartha araon.

Forbairt shóisialta agus mhothúchánach mar shampla, leanaí aonair a d’fhéadfadh tairbhe a bhaint as bréagán méire a úsáid.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • Leanbh a spreagadh chun tabhairt faoin liathróid a fhiosrú. Breithniú a dhéanamh ar a mholadh conas a d’fhéadfaí an liathróid a úsáid, mar shampla, rolladh, brú, creathadh, gliogarnach, éisteacht etc. Moltaí eile a mhealladh ón leanbh (ó bhéal agus go neamhbhriathartha) agus a moltaí a fhiosrú.
  • Sa chás gur cuí, déan machnamh ar úsáid a bhaint as an liathróid chun tacú leis an leanbh chun tabhairt faoi shúgradh comhoibritheach. D’fhéadfadh an duine fásta tosú leis an liathróid a rolladh nó a thabhairt don leanbh agus an leanbh a spreagadh chun í a thabhairt ar ais ar a mbealach féin. Bí ar an airdeall ar aon deiseanna chun leanaí eile a thabhairt san áireamh chun súgradh sóisialta a chothú.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Liathróid Inchloiste Bhog Chúir