Creating Sensory Play at Little or No Cost

Cuimsítear in Creating Sensory Play at Little or No Cost go leor smaointe agus gníomhaíochtaí chun cabhrú le réimse eispéireas céadfach a sholáthar ó earraí laethúla. Tá na gníomhaíochtaí a mholtar oiriúnach do leanaí idir 2 agus 5 bliana d’aois agus cuimsítear sa leabhar, chomh maith, acmhainní fótachóipe a chuimsíonn smaointe do theaghlaigh chun tabhairt faoi shúgradh céadfach sa bhaile.

An phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Cuireann na gníomhaíochtaí a mholtar in Creating Sensory Play at Little or No Cost go leor deiseanna ar fáil chun eispéiris chéadfacha agus deiseanna a sholáthar do leanaí. Is féidir tacú le forbairt teanga, litearthachta agus cumarsáide trí go leor de na gníomhaíochtaí seo agus féadfaidh an cleachtóir tacú leo bunaithe ar an gcomhthéacs aonair.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • Mar gheall go gcuirtear na leabhair seo ar fáil mar acmhainn do chleachtóirí, b’fhéidir gurb áisiúil roinnt ama a chaitheamh le hathbhreithniú a dhéanamh orthu ar bhonn aonair agus mar chuid d’fhoireann chun na gníomhaíochtaí is oiriúnaí a phlé agus a phleanáil do na leanaí a bhfuil tú ag oibriú leo.
  • Creating Sensory Play at Little or No Cost: Féadfaidh leanaí baint a bheith acu le cén gníomhaíochtaí sa leabhar a roghnú is mó is spéis leo triail a bhaint astu agus b’fhéidir go bhféadfaí iad seo a phleanáil, bunaithe ar dhul i gcomhairle le leanaí.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Spraoi Céadfach a Chruthú ar Bheagán Costais nó Gan aon Chostas