Ciúb Pluaise Dorcha/Preabphluais Dhorca

Is féidir Pluaiseanna Dorcha a úsáid ar go leor slite. Mar shampla, cruthaíonn siad timpeallacht shuaimhneach do leanaí chun scíth a ligean agus is féidir iad a úsáid chun tacú le rólghlacadh samhlaíoch idir rólghlacadh aonair agus mar ghrúpa. Tá craiceann tiubh dúbailte ar na pluaiseanna, agus atmaisféar dorcha cruthaithe laistigh. Is struchtúr seasmhach sa seomra é an Ciúb Pluaise Dorcha, ach tá an Phreabphluais Dhorcha iniompartha agus is féidir í a chur suas agus í a bhaint anuas go héasca. Féach láithreán gréasáin Shúgradh Cuimsitheach AIM chun leideanna a fháil ar conas an phluais a chur suas agus í a bhaint anuas. Beidh ciúb dorcha nó dún dorcha ag gach pacáiste. Oiriúnach do leanaí: 3+

An Phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Soláthraíonn na pluaiseanna deiseanna d’eispéiris chéadfacha mar is féidir le leanaí na himireacha geala agus dorcha a fhiosrú agus raon céadfaí a thriail.

Tugann na pluaiseanna deiseanna do leanaí páirt a ghlacadh i rólghlacadh agus i súgradh samhlaíoch mar a roghnaíonn siad conas an phluais a úsáid ar aon lá faoi leith.

Féadfarforbairt shóisialta agus mhothúchánach a thacú agus leanaí ag súgradh le chéile agus is féidir le leanaí aonair an phluais a úsáid mar áit shábháilte má bhíonn siad ag mothú faoi bhrú ag an timpeallacht foghlama.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • D’fhéadfadh an cleachtóir tacaíocht a thabhairt do thaiscéalaíocht agus do spraoi oscailte trí na leanaí a leanúint maidir le conas a shúgraíonn siad leis an bpluais dhorcha. Mar shampla, an gcinneann na leanaí gur teach, bád nó bolcán é? Féach ar shuimeanna agus smaointeí na leanaí agus glac páirt mar is cuí.
  • Féadfar leanbh aonair a thabhairt isteach sa phluais dhorcha mar spás ina mothódh sé/sí compordach agus slán ag amanna i rith ghnáthchúrsa an lae nuair a d’fhéadfaidís a bheith ag mothú go mór faoi bhrú. Bíodh d’aird ar ghothaí agus ar chumarsáid an linbh maidir leis an bpluais a bheith ina cabhair do leanbh aonair.
  • Déanaigí machnamh mar fhoireann faoi cibé an cuid den timpeallacht foghlama í an phluais nó an tearmann í do leanaí nuair atá tearmann uathu? Is féidir an phluais a chur in oiriúint do leanaí ag brath ar a riachtanais. Mar shampla, trí roinnt cúisíní a chur inti chun chur leis an gcompord agus leis an teas nó trí ábhair dhifriúla chéadfacha a chur inti.

Bain úsáid as d’eolas agus as do thuiscint ar leanaí aonair nuair a úsáideann tú an acmhainn mar d’fhéadfadh nach dtaitneodh sé le leanaí áirithe a bheith in áit atá níos dorcha ná an seomra ranga.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Chiúb agus Preabphluais Dhorcha