Cara Céadfach Ualaithe Warmie

Earra spraíúil súgartha is ea an Cara Céadfach Ualaithe Warmie, ar féidir leis leanaí a chur ar a gcompord mar gheall gur féidir leis an meáchan agus an boladh éadrom labhandair as éifeacht suaimhnithe a chruthú. Beidh Cara Céadfach Ualaithe Warmie amháin i ngach paca. D’fhéadfadh na stíleanna a bheith éagsúil. Oiriúnach do dhaoine aois: 3+

An phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Féadfaidh an Warmie tacú le forbairt fhisiciúil, go háirithe an bhraistint fhéinghabhálach (an bhraistint d’fheasacht ar an gcorp).

Cuirteareispéiris chéadfacha chun cinn nuair a dhéanann an leanbh an Warmie a láimhseáil, boladh agus tadhall san áireamh.

Tacaíonn sé leForbairt shóisialta agus mhothúchánach, mar gheall gur féidir leis an Warmie compord, slándáil agus muinín a chur ar fáil do leanaí aonair.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • D’fhéadfadh an acmhainn seo a bheith an-tairbhiúil do leanaí aonair a dteastaíonn ionchur breise céadfach uathu nó a d’fhéadfadh bheith thíos le lá/tráth deacair agus féadfaidh siad tairbhe a bhaint as an gcompord is féidir leis an Warmie a chur ar fáil. D’fhéadfadh meáchan méadaithe an Warmie a bheith an-tairbhiúil do leanaí aonair mar gheall gur féidir leis an meáchan méadaithe breise ionchur a sholáthar don chorp do leanaí a bhfuil córas acu nach bhfuil freagrúil a dhóthain.
  • Spreag smaointe ó na leanaí maidir le hearraí pearsanta eile a chabhraíonn leo braistint ar a suaimhneas agus ar a gcompord.

Conas úsáid a bhaint as:

  • Chun úsáid a bhaint as, cuir an Warmie san oigheann micreathonnach ar feadh nóiméad amháin chun go scaoilfear leis an mboladh agus chun eispéireas téite a chruthú. Ná téigh arís é go dtí go bhfuil ísliú tagtha ar a theocht anuas go dtí teocht an tseomra. Cinntigh go bhfuil an fhabraic tirim agus glan sula n-úsáidtear é. B’fhéidir go dtabharfaidh tú beagán taise faoi deara ar dhromchla na fabraice. Is gnách go dtugtar seo faoi deara agus ní bheidh sé le tabhairt faoi deara a thuilleadh tar éis é a úsáid cúpla uair. Chun é a ghlanadh, úsáid ceirt the thais agus braon beag gallúnaí chun an fionnadh/an fhabraic a chuimilt go dtí go bhfuil sé glan. Ná cuir in uisce é.
  • Is féidir an Warmie a úsáid, chomh maith, gan é a théamh, mar bhréagán ualaithe bog agus mar earra compoird.

 

Ná bain úsáid as gan bheith faoi mhaoirseacht ag duine fásta. Cinntigh nach ndéantar an táirge a róthéamh. Cinntigh go bhfuil an t-oigheann micreathonnach glan agus gur féidir leis an gcaschlár casadh timpeall gan srian nuair a dhéantar é a théamh. 

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Chara Céadfach Tromaithe Teolaí