Bonnán Freagartha Intaifeadta

Ceadaíonn Bonnáin Freagartha Intaifeadta do leanaí a fhaide le seacht soicind fuaime, ar nós guthanna, ceoil agus teachtaireachtaí etc. a thaifeadadh. Beidh Bonnán Freagartha Intaifeadta amháin i ngach pacáiste. Oiriúnach do leanaí: 3+

An Phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Trí úsáid a bhaint as an acmhainn seo chun fuaimeanna a thaifeadadh agus éisteacht ar ais leo tacaítear le teanga, litearthacht agus forbairt cumarsáide.

D’fhéadfaí tacú le forbairt shóisialta agus mhothúchánach nuair a dhéanann leanaí taifeadadh ar fhuaimeanna agus idirghníomhaíocht le comhpháirtithe agus le daoine fásta eile nó trí rudaí atá tábhachtach dóibh a thaifeadadh.

Tacaítear le cruthaitheacht agus samhlaíocht a fhorbairt trí úsáid a bhaint as an mbonnán ar bhealach oscailte.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

Ar dtús, ba cheart do chleachtóirí breithniú a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir an acmhainn seo a úsáid chun tacú le leanaí ar a leibhéal reatha agus cur go deas réidh lena gcuid foghlama mar is cuí agus nuair is cuí.

  • Is féidir an acmhainn seo a úsáid chun tacú le leanbh aonair a bheadh ní ba chompordaí ag déanamh taifeadta orthu féin agus an taifeadadh sin a chasadh ar ais nuair is cuí.
  • D’fhéadfadh an cleachtóir a thaispeáint do na leanaí agus spreagadh a thabhairt dóibh iniúchadh a dhéanamh ar conas é a úsáid ar bhealach atá spéisiúil dóibh féin, mar shampla, comhrá nó idirghníomhaíocht, amhrán nó fuaimeanna eile a thaitníonn leo a thaifeadadh,

Conas é a úsáid:

1. Brúigh agus coinnigh brúite an cnaipe dearg ar an taobh.

2. Fan go gcloisfidh tú an bhíp agus ansin déan taifeadadh ar fhuaim, guth nó ceol.

3. Scaoil leis an gcnaipe. Cloisfidh tú an bhíp arís.

4. Tapáil an bonnán agus éist le d’fhuaimeanna nua.
 

Tá 2x cadhnra AAA agus scriúire Phillips ag teastáil. Ba chóir do dhuine fásta na cadhnraí a chur isteach agus a athrú nuair is gá.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Bhonnán Freagartha Intaifeadta