Blaincéad Frithchaiteach Solais Céadfach

Tá an Blaincéad Frithchaiteach Solais Céadfach lonrach agus craptha agus cuireann sé deiseanna ar fáil d’eispéiris ilchéadfacha, mar shampla, fuaim, amharc agus tadhall. Méid: thart ar 210cm x 140cm. Oiriúnach do dhaoine aois: 3+

 

Tabhair faoi deara, le do thoil, níor cheart an blaincéad a úsáid ach faoi mhaoirseacht ag duine fásta.

An phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Cuireann an acmhainn seo réimse deiseanna ar fáil do leanaí tabhairt faoi eispéiris chéadfacha, ar nós tadhaill, amhairc agus fuaime.

Is féidir an blaincéad a úsáid ar bhealach neamhiata agus féadfaidh súgradh aonair agus comhoibritheach a fhorbraíonn tacú le forbairt shóisialta agus mhothúchánach.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

Ba cheart do chleachtóirí breithniú a dhéanamh, ar an gcéad dul síos, ar conas is féidir an acmhainn seo a úsáid chun tacú le leanaí ar a leibhéil reatha agus síneadh beag a chur lena bhfoghlaim más cuí agus nuair
is cuí.

  • Féadfaidh an cleachtóir an blaincéad céadfach a chur i limistéar ábhartha den seomra réamhscoile, ar nós chúinne an bhaile, chun tacú le fiosrú agus idirchaidreamh neamhiata an linbh leis an mblaincéad le linn súgradh cruthaitheach.
  • Féadtar an blaincéad a úsáid sa dorchadas, áit ar féidir le leanaí an réimse eispéiris chéadfacha a fhiosrú a chuirtear ar fáil mar gheall go bhfuil an blaincéad an-fhreagrúil d’aon ghluaiseacht a dhéanann an leanbh.
  • Féadfaidh an blaincéad gníomhú mar thaca mothúchánach do leanbh ar leith a fhreagraíonn go dearfach dá theas agus do bhraistint sábháilteachta a d’fhéadfaí a chruthú.
  • Is féidir an blaincéad a úsáid faoi sholas íseal le roinnt ábhar, ar nós an bharra stróib lena fhiosrú conas a idirghníomhaíonn sé le solas.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Bhlaincéad Frithchaiteach Céadfach