Amadóir Ama

Acmhainn atá san Amadóir Ama a thacaíonn le leanaí tuiscint a fháil ar am mar gheall go soláthraíonn sé comhaireamh síos amhairc ar an am atá ag dul thart. De réir mar a imíonn an diosca ó radharc, is féidir le leanaí a fheiceáil cé mhéid ama atá fágtha. Tá foláireamh breise fuaime (roghnach) ann, chomh maith, ina mbíonn bíp le cloisteáil lena chur in iúl go raibh an t-am caite. Oiriúnac do dhaoine aois: 3+

Chomh maith leis sin, is féidir an t-amadóir a shocrú idir 0 agus 60 nóiméad. Méid: 20cm x 20cm.

Tabhair faoi deara, le do thoil, teastaíonn láimhseáil chúramach ón amadóir agus níor cheart é a úsáid gan bheith faoi mhaoirseacht ag duine fásta nó gan tacaíocht ó dhuine fásta.

An phríomhfhoghlaim a bhféadfadh an acmhainn seo tacú leis:


Forbairt shóisialta agus mhothúchánach: Féadfaidh an tAmadóir Ama tacú le leanaí aonair a bhféadfadh go dteastaíonn uathu an t-am a thaispeáint go feiceálach nó uathu siúd a d’fhéadfadh tairbhe a bhaint as comhartha éisteachta a thugann le fios go bhfuil tréimhse áirithe ama caite. Mar shampla, nuair a bhíonn ullmhú á dhéanamh d’aistrithe i rith an ghnáthaimh laethúil.

Pointí tosaigh a mholtar do rannpháirtíocht:

  • Féadfaidh an cleachtóir an t-eolas atá acu ar leanaí aonair a úsáid chun cinneadh a dhéanamh faoin áit a bhféadfadh an t-amadóir dul chun sochair go mór chun tacú le rannpháirtíocht linbh sa ghnáthamh laethúil.
  • Is féidir an t-amadóir a úsáid, chomh maith, mar uirlis chun tacú le réiteach coimhlinte, mar shampla, má theastaíonn tacaíocht ó leanaí chun amanna/babhtaí a bhainistiú, d’fhéadfadh an t-amadóir a bheith áisiúil.
  • Más spéis le leanaí an t-am, go sonrach, féadtar an t-amadóir a úsáid chun imeacht ama a thaispeáint ar bhealach praiticiúil agus ábhartha, mar shampla, ‘Meas tú cé chomh fada a ghlacann sé orainn slacht a chur ar an seomra?’
  • Tabhair tacaíocht do leanbh chun ceannas a ghlacadh leis an acmhainn a úsáid lena mheabhrú do dhaoine eile athruithe a bheidh ag teacht ar an ngnáthamh.
  • Déan machnamh ar leideanna amhairc nó éisteachta eile sa gharthimpeallacht, ar nós an chloig sa séipéal atá suite i ngar, an fhuaim a dhéanann traein nuair a ghluaiseann sé thar bráid nó aon leideanna eile a bhaineann go huathúil le timpeallacht na leanaí.

Spraoi Cuimsitheach AIM

Íoslódáil an Cárta Gníomhaíochta don Uaineadóir Ama