AIM Inclusive Play

Léitheoireacht Shuimiúil

Cairt agus Treoirlínte um Éagsúlacht, Comhionannas agus Cuimsiú

Is é cuspóir na Cairte agus na dTreoirlínte um Éagsúlacht, Comhionannas agus Cuimsiú maidir le Cúram agus Oideachas na Luath-Óige ná tacaíocht a thabhairt do na daoine atá ag obair .......

Siolta agus Aistear

In Éirinn tá dhá chreat luath-óige - Síolta agus Aistear. Cé go bhfuil siad cosúil i go leor bealaí, baineann Síolta le gach gné den chaighdeán sa luath-óige agus díríonn .......

Siolta

Is éard atá i Síolta ná an creat cáilíochta do chúram agus oideachas luath-óige in Éirinn. Tá Síolta deartha chun ligean do shuíomhanna cúraim agus oideachais luath-óige a leibhéal féin .......

Aistear

Is éard atá in Aistear ná creat curaclaim le haghaidh leanaí ó bhreith go sé bliana d'aois. Cuireann sé eolas ar fáil do dhaoine fásta chun cuidiú leo eispéireas foghlama .......