Cairt agus Treoirlínte um Éagsúlacht, Comhionannas agus Cuimsiú

Is é cuspóir na Cairte agus na dTreoirlínte um Éagsúlacht, Comhionannas agus Cuimsiú maidir le Cúram agus Oideachas na Luath-Óige ná tacaíocht a thabhairt do na daoine atá ag obair san earnáil chun cleachtais chuimsitheacha a iniúchadh, a thuiscint agus a fhorbairt ar mhaithe leis na leanaí, lena dteaghlaigh agus leis an tsochaí níos leithne. Tá dhá chuid sa cháipéis seo:

I gCuid A leagtar amach an Chairt Náisiúnta um Chuimsiú, a bhfuil sé mar aidhm aige, na luachanna maidir le héagsúlacht, comhionannas agus cuimsiú a chur chun cinn do gach leanbh a fhreastalaíonn ar shuíomhanna cúraim agus oideachais luath-óige. I bhfocail níos simplí, is tiomantas na hearnála é maidir le héagsúlacht, comhionannas agus cuimsiú. Tugtar cuireadh do gach suíomh cúraim agus oideachais luathóige clárú leis an gCairt Náisiúnta um Chuimsiú trí bheartas cuimsithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm dá suíomh féin.

Cuimsítear i gCuid B, na Treoirlínte um Éagsúlacht, Comhionannas agus Cuimsiú don earnáil Chúraim agus Oideachais Luath-Óige. Roinntear na treoirlínte i gcúig chuid, agus tá gach cuid foroinnte tuilleadh ar mhaithe le héascaíocht. Ag deireadh gach coda gheobhaidh tú naisc le Síolta (2006) agus Aistear (2009) agus na Colúin Chleachtais (2015). Tá na Treoirlínte beartaithe mar dhoiciméad tagartha agus oibre a fhéadfaidh bainisteoirí agus cleachtóirí i suíomhanna cúraim agus oideachais luath-óige a úsáid ar bhonn leanúnach.

Íoslódáil an PDF anseo: