Aistear

Is éard atá in Aistear ná creat curaclaim le haghaidh leanaí ó bhreith go sé bliana d’aois. Cuireann sé eolas ar fáil do dhaoine fásta chun cuidiú leo eispéireas foghlama taitneamhach agus dúshlánach a phleanáil agus a chur ar fáil, ionas gur féidir le gach páiste fás agus forbairt a dhéanamh mar fhoghlaimeoirí inniúla agus muiníneacha laistigh de chaidreamh grámhara le daoine eile. Déanann Aistear cur síos ar na cineálacha foghlama (meonta, luachanna agus dearcadh, scileanna, eolas agus tuiscint) atá tábhachtach do leanaí sna luathbhlianta, agus cuireann sé smaointe agus moltaí ar fáil maidir leis an gcaoi a bhféadfaí an fhoghlaim seo a chothú. Leis an gCreat tugtar treoirlínte freisin maidir le tacú le foghlaim leanaí trí chomhpháirtíochtaí le tuismitheoirí, idirghníomhaíochtaí, spraoi agus measúnú.